Dívčí klub

Dívčí klub je určen pro dívky ve věku 9-15 let. Scházíme se každý čtvrtek v 16 – 18 h. Ve dnech školního volna se klub neschází. Kroužek je zdarma.

Pozn.: z důvodů koronavirových opatření je nyní scházení dívčího klubu pozastaveno.

Tovární 66